Deadline Record Books 20.01.2020

Primary tabs

Den 20. Januar mussen d'Record Books vun de Participanten, déi hire Programm komplettéiert hunn an hire Certificat am Mäerz gäre géife kréien, bei eis am Nationalbureau virleien.